Bordspel

Het Bordspel Ontwikkelingskunde ©

Leren en ontwikkelen zijn abstracte begrippen die zich in ons hoofd afspelen. Soms kun je het effect van leren en ontwikkelen ervaren, maar “iets leren” is veelal een ongrijpbaar proces. Daarnaast is er onderscheid te maken tussen bewust en onbewust leren, proactief en reactief leren. Soms is het lichaam zelfs sneller in een reactie dan het denken en heb je al iets gedaan, vóórdat je het weet. Leren is dus een complex geheel van diversiteit, denken en vaardigheden. Een ontwikkelingskundige heeft zich geschoold op dit gebied en weet hoe dit leren als

Omdat het voor de medewerkers van de toekomst steeds belangrijker wordt hun handelen uit te leggen, te verantwoorden en over te dragen, zullen we professionals daartoe nieuwe taal en vaardigheden moeten aanreiken.
Door dit te visualiseren middels het bordspel is het helder wat de ontwikkelingsgroep binnen het leren en ontwikkelen aan het doen is. Dit bevordert het doelgericht werken en geeft medewerkers de kans zichzelf én elkaar te sturen in het leerproces. Het geeft de mogelijkheid om verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Medewerkers zullen hierdoor meer werkplezier ervaren en zo een zinvolle bijdrage kunnen leveren binnen het werkveld (alsook in maatschappelijke context).

Het bordspel richt zich altijd op de mens die de professional maakt. Beide worden in dit bordspel uitgenodigd om zichzelf te laten zien en zich te expliciteren. Daarom is er voor gekozen om ontwikkelen op het bordspel in fases vorm te geven.

Testimonials

“Het was leuk om dit spel te spelen. Materiaal ziet er ook mooi uit. Kleurgebruik is ook goed gekozen.
Het helpt je doordat het pad zichtbaar is, het helpt je beter naar een antwoord. Vaak blijf je in “rondjes” denken of schiet je weer gemakkelijk naar je emotie, door vragen en visueel zien van de stappen helpt het je die cirkel te doorbreken en helpt het je om helder te krijgen wat je kunt doen/regelen/vragen (helpt je naar een antwoord).
Het lijkt me erg leuk om dit een keer met een aantal collega’s te doen. Omdat ik denk dat het heel helpend kan zijn om gezamenlijk richting te geven en geeft, denk ik, ook veel begrip (elkaar beter verstaan).
Kortom ik vind het erg passend/helpend om te leren!!”

Elma Cuypers – Manager in de zorg


“Ik wist niet dat er zoveel manieren waren om je voornemen concreet te maken! In het begin kwam ik niet veel verder dan: “Ja gewoon, niet meer doen.” Nu leg ik zelfs cliënten wel eens uit dat een doelstelling slecht te bereiken is als je niet nadenkt over hoe je die echt kunt behalen.”

Orthopedagoog

“Wij waren altijd geneigd om met elkaar de casus op te lossen. Nu ik vaker met het spel gespeeld heb, weet ik dat ik toen alleen wat leerde over die casus en dat ik nu leer doordat ik met mezelf aan de slag ga. Die neiging is zo sterk dat het wel erg belangrijk is om een ontwikkelingskundige erbij te hebben. Inmiddels is er altijd wel iemand die roept: “Ja, en nu terug naar jou in plaats van de ander.” Dan lachen we om onze eeuwige dienstbaarheid naar de ander toe en lukt het ons om de draai te maken.”

Maatschappelijk werker

“Een mooie manier om tot inzicht te komen waarin er beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Bewust of onbewust worden er stappen in het leerproces overgeslagen, door het visueel te maken door middel van het bordspel kom je tot de kern.
Een coach met de nodige kennis en ervaring die met aandacht het spel richting gaf zonder zich op de voorgrond te treden, zorgde voor een prettige, positieve leerervaring.
“Een doel zonder een plan is vaak alleen een wens.” Door deze stappen te volgen ontstaat er helderheid en duidelijkheid wat zorgt voor concrete stappen, die tot resultaat zullen leiden.”

Tim Dassen – Coördinator praktijk leren ’s Heeren Loo

“Adrianne is een zeer ervaren, enthousiaste en deskundige ontwikkelingsprofessional. Nadenken over en faciliteren van ontwikkeling van volwassenen is haar tweede natuur. Zo heeft zij een prachtig ontwikkelingsspel gemaakt waarin alle stadia van leren en ontwikkelen grondig en tegelijk speels aan bod komen. Al spelend maak je een reis door je eigen ontwikkelingsstadia en ontmoet je je eigen sterktes en leerpunten. Een absolute aanrader en een geweldig hulpmiddel voor iedereen die van leren houdt in intervisie en supervisie en andere begeleidingssituaties.”

Ciska Pittie – Coach CMI-C