Home

Ontwikkelingskunde: een vak apart!

Organisaties, bedrijven en beroepen van de toekomst vragen om professionals die blijvend in ontwikkeling zijn.
Ontwikkelingskunde zorgt dat professionals steviger staan in hun beroepsuitoefening. Dit vak draagt bij aan een duurzame en gewortelde verandering op de scheidslijn van mens en professional. De mens die de professional maakt komt tot groei en vergroot daarmee zijn handelings- en denkrepertoire, ook binnen zijn werk.

Ontwikkelingskundigen weten hoe ze deze veranderingsprocessen van mens en organisatie kunnen stimuleren en implementeren. Ze doorzien hoe de beroepen en organisaties van de toekomst er uit zien en kunnen bedrijven begeleiden in die voorwaartse beweging.

In de uitvoering betekent dit dat ze ontwikkelingsgroepen kunnen begeleiden in het leren leren en daarnaast in de organisatie als vertegenwoordiger van een prettig en werkbaar leerklimaat kunnen optreden. Ze ondersteunen bedrijven in het toegroeien naar een Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie waar blijvend van en met elkaar leren de norm is. Zo wordt handen en voeten gegeven aan zelforganisatie, zelfsturing en een leven lang leren. Niet door er over te praten en te beleren, maar door het met elkaar te ervaren en daardoor de methode te begrijpen en toe te passen.

“Leren” en “ontwikkelen” zijn abstracte begrippen en veelal een ongrijpbaar proces dat zich in ons hoofd afspeelt. Een complex geheel van denken, voelen en handelen. Ontwikkelingskunde schoolt professionals op dit gebied en geeft vorm aan het volwassen leren. Het is een combinatie van kennis verwerken, bewust ervaren en vaardigheden aanleren.

Ontwikkelingskunde werd ontwikkeld door Adrianne van Doorn en haar bedrijf Socialadvisors. Je kan meer informatie vinden over beiden via deze LINK

 

 

 

Wil je meer weten over Ontwikkelingskunde en hoe je het vak kan aanleren, dan kan je dit via onderstaande links lezen: