Actieve lezing “Ontwikkelingskundig denken omzetten naar doen”

De klemtoon van deze lezing ligt op regie, eigenaarschap en een leven lang leren en hoe deze begrippen in een organisatie concreet omgevormd kunnen worden – middels kleine stappen – om te bouwen aan een ontwikkelingskundige cultuur.

Duur: ongeveer 2 uren.

Interesse? Neem contact op via het contactformulier.