BEDRIJVEN & ORGANISATIES

Ontwikkelingskundig denken in bedrijven en organisaties zorgt voor de omslag in het denken en daardoor doen. Vraagstukken worden ontwikkelingsgericht benaderd. Hierdoor ontstaat een groeigerichte denkwijze die uitnodigt om te bouwen aan een cultuur waarin ontwikkeling een vanzelfsprekende beweging wordt. Met als resultaat bevlogen medewerkers die talent benutten, oppakken wat er moet gebeuren en weten hoe ze op een fijne manier met elkaar samenwerken.

Specifiek voor de zakelijke markt bieden we samen met BiiC een totaal concept waarbij we door middel van een 360-graden feedback een MRI maken van de organisatie en de bedrijfsvoering. Deze verzamelde data worden aangeleverd in een visueel aantrekkelijk en makkelijk te duiden rapport. Het omvormen van de resultaten naar een gedragen plan voor de toekomst doen de Ontwikkelingskundigen samen met de organisatie. Zo vertalen we met de klant harde data naar een mens en organisatie gerichte uitvoerbare aanpak.

Maar ook voor allerhande organisaties (bv. overheden, feitelijke verenigingen of vrijwilligersinitiatieven) bieden we op maat gesneden opleidingspakketten en tools aan.

Binnen de Ontwikkelingskunde worden we regelmatig ingezet op de volgende vraagstukken:

 • Managers willen methodisch ontwikkeling begeleiden.
 • Organisaties lopen vast hoe zelfsturing vorm te geven.
 • Leidinggevenden willen een leven lang leren implementeren.
 • Bedrijven hebben taal en vaardigheden nodig om ontwikkeling vorm te geven.
 • Managers zoeken hoe ze samenwerken kunnen verstevigen.
 • HR wil nieuwe medewerkers voldoende ontplooiingskansen bieden waardoor ze blijven.
 • Het MT constateert dat de systeem- en de leefwereld botsen en heeft de wens om de mens weer centraal te stellen.
 • Er is een hoog ziekteverzuim, veel klagen en mensen nemen geen eigenaarschap.
 • Het team loopt niet.
 • Medewerkers zijn klaar met praten over inclusie en diversiteit en willen het gaan doen.
 • Teamleiders willen dat medewerkers de juiste vragen kunnen stellen om te komen tot duurzame oplossingen.
 • De HR-afdeling moet de vertaalslag maken tussen het beleid en het persoonlijk leren.
 • De HR-afdeling moet voldoen aan het SKJ-register afdeling reflectie.
 • Afdelingen moeten competentiegericht werken en zicht krijgen op eerder verworven competenties.
 • De Raad van Toezicht wil bouwen aan mensen die het beroep uitvoeren en ‘hoe doen we dat goed’?
 • De directie wil toe naar de vergroting van de professionele identiteit van de medewerkers.