BEGELEIDERS

Ontwikkelingskunde wordt door begeleidingskundigen (zoals supervisoren, coaches of organisatiebegeleiders) ingezet om het begeleidingsproces transparant te maken. Hierbij maken we gebruik van de visuele en theoretische mogelijkheden die de methode aanbiedt.

Begeleidingskundigen geven aan dat ze de verdieping op leren, het bespreekbaar maken van het metaproces en het uitnodigen tot eigenaarschap als meest essentiële en waardevolle eigenschap ervaren. En dat door het model er concreet gedrag wordt uitgelokt.

Het aanbod binnen de Ontwikkelingskunde varieert van mensen die geen expliciete opleiding hebben genoten als begeleidingskundige (Leergang van PAO), de professionals die deels begeleidingsvaardigheden hebben meegekregen in hun opleiding (Reflectie en Ontwikkeling Begeleiden) tot de 1-daagse bijscholing voor het Bordspel Ontwikkelingskunde voor ervaren supervisoren en coaches.

In de subpagina’s hieronder vind je betreffende (bij)scholingsmogelijkheden:

De Methode Ontwikkelingskunde en materialen worden door professionals ingezet naar aanleiding van hun eigen ontwikkelingsbehoefte geconfronteerd met de volgende vragen:

  • Ik wil mensen op een gestructureerde manier leren reflecteren.
  • Ik wil weten hoe ik in mijn organisatie leren en ontwikkelen op de kaart kan zetten.
  • Ik wil serieus genomen worden door het management.
  • Mensen vinden reflecteren vaag en ik wil het van meet af aan concreet maken.
  • Ik wil dat er echt wat gebeurt naar aanleiding van onze gesprekken, dat er echt geleerd wordt.
  • Ik wil dat studenten ontdekken dat leren en reflecteren leuk is en dat je dan experimenten doet.
  • Ik wil deelnemers verleiden tot experimenteren.
  • Ik wil dat potentiële opdrachtgevers nieuwsgierig worden naar wat ik voor hun organisatie kan betekenen.
  • Ik wil een steekhoudend verhaal kunnen vertellen over wat leren en ontwikkelen bijdraagt binnen de organisatie.