Gildedagen

 

Alle gecertificeerde gildeleden worden jaarlijks uitgenodigd op de Gildedag. Een dag waarop ervaringen met het werken met het bordspel worden gedeeld en elk lid een nieuwe (offline of online) werkvorm introduceert en toelicht.

Waarom een Gilde voor Ontwikkelingskunde ?
Omdat begeleiden van mens en organisatie een ambacht is die je leert door te doen en te ervaren. Die je in staat stelt jouw meerwaarde er aan toe te voegen en het zo waardevoller te maken. Het van en met elkaar leren in asynchrone wederkerigheid. En omdat iedereen verbonden is met een eigen beroepsvereniging, kunnen wij elkaar ontmoeten zonder regels, voorwaarden en verplichtingen maar gewoon omdat het fijn en leerrijk is. Ontwikkeling gaat over intrinsieke motivatie.

De – inmiddels – 5de Gildedag ging door op woensdag 3 april 2024.

Bekijk de video voor de ervaringen van enkele deelnemers:

  • en ook wat over de vorige Gildedagen (2021)

Mensen opleiden en ze dan daarna terug zien in het Gilde waar het van en met elkaar leren centraal staat. Dan kan ik ook halen en gevoed worden. Gaaf zoals je dan samen kunt werken en deze mensen zó stevig staan dat ze inmiddels prima in staat zijn tegelijk op meerdere niveaus te denken en te handelen.

 

Dus we waren én bezig met een casus, én het proces aan het observeren en doorvoelen én vakinhoudelijk de methodische stappen onderzoeken, én complimenten formuleren op persoonsniveau. Allemaal tegelijk en iedereen nam eigenaarschap waardoor er door iedereen optimaal geleerd is. Wat een prachtig resultaat!

  • Gildedag 2020

Er werd hard en enthousiast gewerkt. En ook Corona-proof!

De deelnemers kregen ook een primeur: het online kaartspel!