Bordspel Ontwikkelingskunde

Het Bordspel Ontwikkelingskunde© (2016)

Leren en ontwikkelen zijn abstracte begrippen die zich in ons hoofd afspelen. Soms kun je het effect van leren en ontwikkelen ervaren, maar “iets leren” is veelal een ongrijpbaar proces. Daarnaast is er onderscheid te maken tussen bewust en onbewust leren, proactief en reactief leren. Soms is het lichaam zelfs sneller in een reactie dan het denken en heb je al iets gedaan, vóórdat je het weet. Leren is dus een complex geheel van doen, denken en vaardigheden. Een ontwikkelingskundige heeft zich geschoold op dit gebied en weet hoe dit leren als volwassene (het volwassen leren) vorm te geven.

Omdat het voor de medewerkers van de toekomst steeds belangrijker wordt hun handelen uit te leggen, te verantwoorden en over te dragen, zullen we professionals daartoe nieuwe taal en vaardigheden moeten aanreiken.

Door dit te visualiseren middels het bordspel is het helder wat de ontwikkelingsgroep binnen het leren en ontwikkelen aan het doen is. Dit bevordert het doelgericht werken en geeft medewerkers de kans zichzelf én elkaar te sturen in het leerproces. Het geeft de mogelijkheid om verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Medewerkers zullen hierdoor meer werkplezier ervaren en zo een zinvolle bijdrage kunnen leveren binnen het werkveld (alsook in maatschappelijke context).

Het bordspel richt zich altijd op de mens die de professional maakt. Beide worden in dit bordspel uitgenodigd om zichzelf te laten zien en zich te expliciteren. Daarom is er voor gekozen om ontwikkelen op het bordspel in fases vorm te geven.

Testimonials

“Ik gebruik bij verschillende intervisiegroepen het Bordspel Ontwikkelingskunde en telkens levert dit waardevolle en leerzame bijeenkomsten op. De werkvorm wordt over het algemeen als speels en verrassend ervaren. Voor beginnende intervisiegroepen vormt het spel met de vragenkaartjes, die gekoppeld zijn aan de verschillende fasen van intervisie, een handvat om verrassende en verdiepende vragen aan de inbrenger te stellen. Bij de meer ervaren groepen vinden de inbrengers van casuïstiek het voeren van de regie tijdens het spel prettig. Ook raken deelnemers geïnspireerd door de vragenkaarten; ze formuleren vaker hun eigen vragen en zijn zich bewust van het effect ervan. Doordat het bordspel meerdere varianten kent, kan het ingezet worden bij zowel individuele leervragen, als bij vragen rondom thema’s of gezamenlijke leervragen.”

Karin de Knegt – Supervisie-Coaching-Intervisie

“Het was leuk om dit spel te spelen. Materiaal ziet er ook mooi uit. Kleurgebruik is ook goed gekozen. Het helpt je doordat het pad zichtbaar is, het helpt je beter naar een antwoord. Vaak blijf je in “rondjes” denken of schiet je weer gemakkelijk naar je emotie, door vragen en visueel zien van de stappen helpt het je die cirkel te doorbreken en helpt het je om helder te krijgen wat je kunt doen/regelen/vragen (helpt je naar een antwoord).
Het lijkt me erg leuk om dit een keer met een aantal collega’s te doen. Omdat ik denk dat het heel helpend kan zijn om gezamenlijk richting te geven en geeft, denk ik, ook veel begrip (elkaar beter verstaan). Kortom ik vind het erg passend/helpend om te leren!!”

Elma Cuypers – Manager in de zorg

“Ik wist niet dat er zoveel manieren waren om je voornemen concreet te maken! In het begin kwam ik niet veel verder dan: “Ja gewoon, niet meer doen.” Nu leg ik zelfs cliënten wel eens uit dat een doelstelling slecht te bereiken is als je niet nadenkt over hoe je die echt kunt behalen.”

Orthopedagoog

“Wij waren altijd geneigd om met elkaar de casus op te lossen. Nu ik vaker met het spel gespeeld heb, weet ik dat ik toen alleen wat leerde over die casus en dat ik nu leer doordat ik met mezelf aan de slag ga. Die neiging is zo sterk dat het wel erg belangrijk is om een ontwikkelingskundige erbij te hebben. Inmiddels is er altijd wel iemand die roept: “Ja, en nu terug naar jou in plaats van de ander.” Dan lachen we om onze eeuwige dienstbaarheid naar de ander toe en lukt het ons om de draai te maken.”

Maatschappelijk werker

“Een mooie manier om tot inzicht te komen waarin er beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Bewust of onbewust worden er stappen in het leerproces overgeslagen, door het visueel te maken door middel van het bordspel kom je tot de kern.
Een coach met de nodige kennis en ervaring die met aandacht het spel richting gaf zonder zich op de voorgrond te treden, zorgde voor een prettige, positieve leerervaring.
“Een doel zonder een plan is vaak alleen een wens.” Door deze stappen te volgen ontstaat er helderheid en duidelijkheid wat zorgt voor concrete stappen, die tot resultaat zullen leiden.”

Tim Dassen – Coördinator praktijk leren ’s Heeren Loo

“Adrianne is een zeer ervaren, enthousiaste en deskundige ontwikkelingsprofessional. Nadenken over en faciliteren van ontwikkeling van volwassenen is haar tweede natuur. Zo heeft zij een prachtig ontwikkelingsspel gemaakt waarin alle stadia van leren en ontwikkelen grondig en tegelijk speels aan bod komen. Al spelend maak je een reis door je eigen ontwikkelingsstadia en ontmoet je je eigen sterktes en leerpunten. Een absolute aanrader en een geweldig hulpmiddel voor iedereen die van leren houdt in intervisie en supervisie en andere begeleidingssituaties.”

Ciska Pittie – Coach CMI-C

“Als dyslexiebehandelaar kom je op veel verschillende scholen en heb je contact met enkele leerkrachten en leerlingen. Je eigen collega’s (dyslexiebehandelaren op andere scholen) zie je heel weinig. De ontwikkelingsgroep was hiervoor een mooi moment om elkaar te zien en succes en kansen met elkaar te delen. We hebben elkaar hier goed kunnen helpen, zeker omdat we met 3 beginners zaten. Je loopt toch een beetje tegen dezelfde dingen aan en hier kan je dan samen over sparren.
Ik vond het lastig om de situatie volgens het spel te analyseren. Ik ben vrij direct ingesteld en zoek meteen naar een oplossing. Tijdens het analyseren van verschillende casussen moesten we eerst allemaal stappen doorlopen. Dit heeft me geholpen met het anders kijken naar situaties. Doordat we de hele cyclus doorlopen tijdens het spel kan je een ‘probleem’ misschien voorgoed aanpakken, ik kwam veelal met tijdelijke oplossingen. Deze aanpak heeft invloed op mijn verdere leven. Ik ga nu op een andere manier naar casussen kijken.
De groep en jou begeleiding vond ik prettig. Jij stelde goede en mooie vragen wat mij aan het denken zet tijdens het spel. De manier waarop (het spel) vond ik ook een goede meerwaarde.”

Madelon Brinkers – Orthopedagoog Sociom

“Beste Adrianne,
Ik wil je heel erg bedanken voor de interessante ontwikkelgroepen! Als startend professional was het erg prettig om in een kleine groep eens stil te staan bij mijn eigen gevoelens en ervaringen, in plaats van die van mijn cliënten. Het was fijn (en belangrijk) om hier de tijd voor te kunnen nemen. Ik ben voor mijzelf achter een onderliggend thema gekomen. Elke inbreng van mij was weer heel anders: de ene keer ging het over het contact met een cliënt, de andere keer over het contact met mijn werkgever, of de manier van werken binnen de organisatie. Toch blijkt, wanneer ik terugkijk, dat telkens hetzelfde onderliggende thema aan bod kwam. Dit is ontzettend leerzaam om achter te komen. Ik heb mezelf beter leren kennen en op basis van deze kennis verder leren kijken naar wat voor ’n professional ik wil worden. Wat past bij mij? Eigenschappen waarvan ik dacht dat die onhandig waren, waarvan ik dacht dat ik die moest veranderen, die omarm ik nu! Hiervoor wil ik je bedanken! Wie weet waar wij elkaar nog eens tegen komen. Tot ziens!”

Anne – Behandelaar GGZ