Jaarprogramma “Ontwikkelingskunde”

Jaarprogramma waarbij deelnemers stap voor stap maandelijks samen komen om inhoudelijk gevoed worden aan de hand van ontwikkelingskundige principes waarbij het begeleiden van reflectie en ontwikkeling centraal staat. Dit is een afwisseling van methode en theorie, ervaren en eigen reflectie.

Duur: maandelijkse bijeenkomsten

Interesse? Neem contact op via het contactformulier.