Board Game Spiralled Motion

Voor de Engelstalige markt is er – samen met een team van vertalers en ontwikkelingskundigen – onderzocht welke manier van vragen stellen passend is voor de Engelstalige markt.

Dit resulteerde in de Board Game Spiralled Motion©. Een tool in functie van opleidingsdagen en workshops voor professionals met het Engels als voertaal.

Meer hierover kan je lezen op de website Spiralled Motion