Handboek Ontwikkelingskunde

Van de hand van Adrianne verscheen het methodisch boek

Handboek Ontwikkelingskunde. Duurzame ontwikkeling van mens en organisatie faciliteren“.

Onder ruime belangstelling vond op 16 juni 2023 de interactieve introductie plaats van haar boek.

Regie, eigenaarschap, lerende organisatie en werkgeluk: het zijn begrippen die in veel organisaties opduiken. Het belang ervan voor medewerkers lijkt inmiddels onderkend. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk, een organisatie bouwen waar professionals zelf regie kunnen nemen? Wat is er nodig om dit idee om te zetten in de dagelijkse praktijk? Op welke wijze schakel je over van ‘duwen en trekken’ naar ‘faciliteren’?

Het faciliteren van ontwikkeling en leren, vraagt vakmanschap. Bouwen aan een ontwikkelingsgerichte cultuur ligt voor de hand, maar is complex. Welke methoden en technieken zijn er om dit klimaat ook echt gestalte te geven? En wat past het beste binnen een organisatie die ontwikkeling en leren als gewoonte wil omarmen?

Dit boek biedt inzichten en praktische houvast voor een echte cultuuromslag in organisaties. Methoden worden afgewisseld met werkvormen en herkenbare praktijkverhalen. Een behulpzame investering als je inspiratie zoekt om ontwikkeling te faciliteren in je eigen organisatie.

ISBN: 9789463714402

Bestellen kan bij de uitgeverij. Klik daarvoor op de afbeelding van het boek.