Vlaams Jaarprogramma “Ontwikkelingskunde”

Jaarprogramma waarbij deelnemers stap voor stap maandelijks samen komen om inhoudelijk gevoed te worden aan de hand van ontwikkelingskundige principes waarbij het begeleiden van reflectie en ontwikkeling centraal staat. Dit is een afwisseling van methode en theorie, ervaren en eigen reflectie.

Ontwikkelingskunde is een samenvoeging van supervisie, intervisie, teamcoaching en organisatiebegeleiding. We gebruiken de werkzame elementen uit deze werkgebieden waarbij we ons focussen op de toekomst en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Zo bouwen we stapsgewijs aan een ontwikkelingskundige cultuur en een Leven-Lang-Leren.

Duur: maandelijkse bijeenkomsten in Antwerpen

Schrijf je snel in via het contactformulier.

Meer info? Downloadt de PDF via onderstaande link:

Vlaams Jaarprogramma Ontwikkelingskunde

Of beluister onderstaande podcast: